ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na prawach strony z dnia 25.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 165
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 07.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 168
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 173
Wniosek Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 159
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań z dnia 01.04.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 62
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 10.02.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 61
Opinia Wody Polskie z dnia 26 stycznia 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 67
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 11.01.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 101
Opinia Sanepid z dnia 17.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 99
Opinia RDOŚ z dnia 16 listopada 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 105

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30