Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu uzytkowania na cele świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i salą wielofunkcyjną w Dryżynie.