Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 348
Wniosek o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok (szczątków) Udostępniony przez: MK Odsłon: 333
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki Udostępniony przez: MK Odsłon: 427
WNIOSEK o szacowanie zakresu i wysokości powstałych szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w rolnictwie Udostępniony przez: MK Odsłon: 354
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 341
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 366
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 339
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 343
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 344
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 485

Podkategorie