Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 680
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 618
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 565
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 602
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 1062
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1019
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 957
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 1020
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1183
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 1228

Podkategorie