Wnioski z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego

Tytuł Autor Odsłony
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Udostępniony przez: MK Odsłon: 83
Wniosek o poświadczenia zameldowania/zamieszkania Udostępniony przez: MK Odsłon: 154
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Udostępniony przez: MK Odsłon: 129
Wniosek o wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 233
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym Udostępniony przez: MK Odsłon: 276
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Udostępniony przez: MK Odsłon: 261
Wniosek Żołnierza Rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy Udostępniony przez: MK Odsłon: 426
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Udostępniony przez: MK Odsłon: 373
Wniosek o dopisanie do spisu wyborów Udostępniony przez: MK Odsłon: 382
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 552