Wnioski z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o rejestrację zagranicznego aktu urodzenia Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Udostępniony przez: MK Odsłon: 138
Wniosek o poświadczenia zameldowania/zamieszkania Udostępniony przez: MK Odsłon: 222
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Udostępniony przez: MK Odsłon: 187
Wniosek o wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 302
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym Udostępniony przez: MK Odsłon: 363
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Udostępniony przez: MK Odsłon: 316
Wniosek Żołnierza Rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy Udostępniony przez: MK Odsłon: 519
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Udostępniony przez: MK Odsłon: 440
Wniosek o dopisanie do spisu wyborów Udostępniony przez: MK Odsłon: 442