Zapytania ofertowe

Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja z przebudową i rozbudową istniejącego budynku remizy OSP wraz z utwardzeniem podjazdu na działce nr 183 i 182/2 obręb Gola jedn. ewid. Sz Udostępniony przez: BR Odsłon: 230
Unieważnienie zapytania ofertowego Udostępniony przez: TW Odsłon: 134
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja z przebudową i rozbudową istniejącego budynku remizy OSP wraz z utwardzeniem podjazdu na działce nr 183 i 182/2 obręb Gola, jedn. ewid. Szl Udostępniony przez: BR Odsłon: 254
Zaproszenie do składania ofert - "Utworzenie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu ochrony nad zabytkami dla Gminy Szlichtyngowa" z dnia 04 listopada 2020 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 325
Zapytanie ponowne na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2020" Udostępniony przez: BR Odsłon: 228
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej”. Udostępniony przez: TW Odsłon: 225

Podkategorie

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji