ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Raport o stanie dostępności Udostępniony przez: BR Odsłon: 1058
Deklaracja dostępności. Udostępniony przez: BR Odsłon: 2092
Czasowa możliwość wnoszenie opłat w punkcie kasowym Urzędu. Udostępniony przez: MK Odsłon: 420
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Udostępniony przez: MK Odsłon: 481
Kontakt, Konto bankowe, Referaty i samodzielne stanowiska Udostępniony przez: MK Odsłon: 1425
Klauzule informacyjne RODO Udostępniony przez: MK Odsłon: 1388
Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok Udostępniony przez: BR Odsłon: 97
Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok Udostępniony przez: MK Odsłon: 322
Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok. Udostępniony przez: MK Odsłon: 655
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok Udostępniony przez: BR Odsłon: 139

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30