Inwestycja punkt skupu złomu w miejscowości Stare Drzewce na części działki nr ewid. 208, Gmina Szlichtyngowa, województwo lubuskie.

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania Udostępniony przez: BR Odsłon: 651
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania Udostępniony przez: BR Odsłon: 624
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: BR Odsłon: 611
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BR Odsłon: 682
Obwieszczenie o terminie przedłużenia sprawy Udostępniony przez: BR Odsłon: 654
Raport oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 682
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 608
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 699
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 741
Postanowienie Udostępniony przez: MK Odsłon: 819