Inwestycja punkt skupu złomu w miejscowości Stare Drzewce na części działki nr ewid. 208, Gmina Szlichtyngowa, województwo lubuskie.

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania Udostępniony przez: BR Odsłon: 476
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania Udostępniony przez: BR Odsłon: 454
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: BR Odsłon: 432
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BR Odsłon: 499
Obwieszczenie o terminie przedłużenia sprawy Udostępniony przez: BR Odsłon: 472
Raport oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 496
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 437
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 530
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 551
Postanowienie Udostępniony przez: MK Odsłon: 618