Przebudowa i rozbudowa drogi 1009F Górczyna – Stare Drzewce, oraz przebudowa i rozbudowa drogi 1010F od skrzyżowania z drogą 1011F do skrzyżowania z drogą nr 1009F

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie z dnia 18.10.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 40
postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 18.10.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 23
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 18.10.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 27
Decyzja z dnia 13 października 2022 r. w sprawie uchylenia decyzji Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 21
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.09.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 41
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.09.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 61
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań z dnia 02.09.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 63
Opinia Wody Polskie z dnia 22.08.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 38
Opinia Sanepid z dnia 07.07.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 51
Pismo PGW Wody Polskie z dnia 29.06.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 50