Przebudowa i rozbudowa drogi 1009F Górczyna – Stare Drzewce, oraz przebudowa i rozbudowa drogi 1010F od skrzyżowania z drogą 1011F do skrzyżowania z drogą nr 1009F

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 stycznia 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 103
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 stycznia 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 93
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań z dnia 02.01.2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 80
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 grudnia 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 68
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania z dnia 20 grudnia 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 80
Obwieszczenie z dnia 18.10.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 170
postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 18.10.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 139
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 18.10.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 129
Decyzja z dnia 13 października 2022 r. w sprawie uchylenia decyzji Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 125
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.09.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 136