Budowa fermy chowu indyka wraz z niezbędna infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa wniosek z 19 lipca 2020 r.

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.04.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 201
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 31 marca 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 850
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań z dnia 02.03.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 294
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 25.01.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 269
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 stycznia 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 222
Zawiadomienie stron postępowania z dnia 23.12.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 306
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 24.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 297
Postanowienie o podjęciu na wniosek zawieszonego postępowania z dnia 18.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 280
Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 343
Postanowienie o zawieszeniu na wniosek pełnomocnika wnioskodawcy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 295