Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 295
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 329
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 295
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 325
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 745
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 738
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 716
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 714
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 879
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 818

Podkategorie