ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu z dnia 21 grudnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 116
Opinia Wody Polskie z dnia 3 grudnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 87
Opinia Sanepid z dnia 1 grudnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 83
Opinia RDOŚ z dnia 2 grudnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 90
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 05.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 108
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 105
Wniosek z dnia 25.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 113
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.12.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 114

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30