Budowa do 7 elektrowni fotowoltaicznych Gola I o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Gola, na działce o numerze ewidencyjnym 64/1, w gminie Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 sierpnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 463
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 sierpnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 459
Zawiadomienie z dnia 15.07.2021 r. o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BR Odsłon: 462
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu z dnia 14 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 481
Postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 14 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 476
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 14 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 475
Opinia Sanepid z dnia 07 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 449
Opinia RDOŚ z dnia 09 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 443
Opinia RZGW Wody Polskie z dnia 31 maja 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 464
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 17 maja 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 480