Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nar 52/1, 55 w obrębie geodezyjnym Zamysłów, Gmina Szlichtyngowa

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 685
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 643
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 699
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: MK Odsłon: 732
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Udostępniony przez: MK Odsłon: 695
Opinia RDOŚ Udostępniony przez: MK Odsłon: 704
Opinia Sanepid Udostępniony przez: MK Odsłon: 689
Karta informacyjna przedsięwzięcia Udostępniony przez: MK Odsłon: 718
Prośna o wydanie opinii - Zarząd Zlewni w Zielonej Górze Udostępniony przez: MK Odsłon: 739
Prośna o wydanie opinii - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Udostępniony przez: MK Odsłon: 701