Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej