„Budowa zakładu produkcji chemii technologicznej – koagulantu żelazowego, na działce o nr ewid.: 249/7 w obręb: Szlichtyngowa, miasto Szlichtyngowa”

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania z dnia 23.08.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań z dnia 29.07.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 80
Decyzja z dnia 29.07.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 94
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań z dnia 05.07.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 87
Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 20.06.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 67
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 30.06.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 95
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 maja 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 104
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 16.05.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 138
Obwieszczenie Udostępniony przez: MK Odsłon: 101
Postanowienie Zarządu Wód Polskich Udostępniony przez: ADMIN Odsłon: 101