„Budowa zakładu produkcji chemii technologicznej – koagulantu żelazowego, na działce o nr ewid.: 249/7 w obręb: Szlichtyngowa, miasto Szlichtyngowa”

Tytuł Autor Odsłony
Opinia Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 10
Zawiadomienie stron postępowania z dnia 17 stycznia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 22
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 05.01.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 33
Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na prawach strony z dnia 25.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 67
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 07.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 98
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 83
Wniosek Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 84