ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Broszura informacyjna Programu "Czyste Powietrze" Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 157
Ogłoszenie o przetargu Udostępniony przez: MK Odsłon: 209
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr. KW LEIG/00001016/3 Udostępniony przez: MK Odsłon: 182
INFORMACJA: DOTYCZĄCA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH Udostępniony przez: MK Odsłon: 155
Nabór wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Gola Udostępniony przez: MK Odsłon: 173
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00003316/1 Udostępniony przez: MK Odsłon: 226
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00017832/5 Udostępniony przez: MK Odsłon: 200
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 210
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nierolnej, niezabudowanej. Udostępniony przez: MK Odsłon: 187
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - 2021. Udostępniony przez: MK Odsłon: 188

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30