ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Opinia Sanepid Udostępniony przez: MK Odsłon: 396
Karta informacyjna przedsięwzięcia Udostępniony przez: MK Odsłon: 405
Prośna o wydanie opinii - Zarząd Zlewni w Zielonej Górze Udostępniony przez: MK Odsłon: 417
Prośna o wydanie opinii - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Udostępniony przez: MK Odsłon: 403
Prośna o wydanie opinii - Powiatowy Inspektor Sanitarny Udostępniony przez: MK Odsłon: 369
Mapa ewidencyjna Udostępniony przez: MK Odsłon: 376
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 343
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 353
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.04.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 90
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 31 marca 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 347

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30