ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 173
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 191
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 30 kwietnia 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 237
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 29 marca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 237
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 stycznia 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 255
Opinia Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 03 marca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 235
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 26 stycznia 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 248
Opinia RZGW Wody Polskie z dnia 18 stycznia 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 257
Opinia - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli z dnia 24 listopada 2020 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 276
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 16 grudnia 2020 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 280

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30