Budowa do 4 elektrowni fotowoltaicznych Gola II o łącznej mocy do 4 MW wraz z z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Gola, na działce o numerze ewidencyjnym 82, w gminie Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 sierpnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 239
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 sierpnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 241
Obwieszczenie z dnia 15.07.2021 r. o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BR Odsłon: 228
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu z dnia 14 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 221
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 14 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 232
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 14 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 224
Opinia Sanepid z dnia 07 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 227
Opinia RDOŚ z dnia 08 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 213
Opinia RZGW Wody Polskie z dnia 31 maja 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 350
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 17 maja 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 226