Budowa budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. Nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa z dnia 12 kwietnia 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 105
Opinia Sanepid z dnia 19.02.2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 94
Opinia Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 19.02.2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 97
Opinia Dyrektora RZGW Wody Polskie z dnia 02.03.2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 97
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28.01.2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 147
Informacja o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań Udostępniony przez: BR Odsłon: 195
Decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań Udostępniony przez: BR Odsłon: 196
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 29 października 2020 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 232
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BR Odsłon: 201
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 30 września 2020 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 236