ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań z dnia 02.03.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 162
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 25.01.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 163
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 stycznia 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 135
Zawiadomienie stron postępowania z dnia 23.12.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 215
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 24.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 189
Postanowienie o podjęciu na wniosek zawieszonego postępowania z dnia 18.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 179
Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 226
Postanowienie o zawieszeniu na wniosek pełnomocnika wnioskodawcy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 207
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 04.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 174
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01 września 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 201

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30