Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 374/4 w obrębie Szlichtyngowa

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o wydaniu decyzji z dnia 02.03.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 213
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.03.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 273
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: MK Odsłon: 233
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu z dnia 21 grudnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 319
Opinia Wody Polskie z dnia 3 grudnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 263
Opinia Sanepid z dnia 1 grudnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 261
Opinia RDOŚ z dnia 2 grudnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 267
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 05.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 289
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 271
Wniosek z dnia 25.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 307