Konsultacje społeczne

Tytuł Autor Odsłony
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 59
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Szlichtyngowa. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 122
Konsultacje społeczne dotyczące możliwości lokalizacji na terenie Gminy Szlichtyngowa zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie elektrowni wiatrowych Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 219
Konsultacje społeczne dotyczące uchwały wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 181
Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2023" Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 349
Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2025. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 412
Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 953
Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 1174
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa dotyczących wyrażenia opinii o projektach Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw. Udostępniony przez: MK Odsłon: 1090