Planowanie przestrzenne

Tytuł Autor Odsłony
Budowa linii kablowej nn o napięciu 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 291 (cz.) i działce nr ew. 498/8 (cz.) obręb Górczyna, jednostka ewid. Szlichtyngowa Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 398
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 27 stycznia 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 602
Obwieszczenie o złożeniu wniosków do sprawy przez strony postępowania z dnia 13 stycznia 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 583
Obwieszczenia o wydaniu postanowienia na niezałatwienia sprawy w terminie Udostępniony przez: MK Odsłon: 541
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 29 listopada 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 567
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 23 lipca 2019 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 751
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 10 czerwca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 657
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 717
Informacja o wydaniu decyzji 2/19 o umorzeniu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 751

Podkategorie

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.