Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW (w czterech etapach, każdy po 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 50/1, 50/2, obręb Jędrzychowice

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 123
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: MK Odsłon: 144
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.12.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 202
Opinia Wody Polskie z dnia 16.12.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 159
Opinia RDOŚ z dnia 16.12.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 150
Opinia Sanepid z dnia 13.12.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 149
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 178
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego z dnia 19.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 194
Karta informacyjna przedsięwzięcia Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 182