Organizacje pozarządowe

Tytuł Autor Odsłony
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 7
KGW Kowalewianki - Oferta uproszczona Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
KS Muszkiet - oferta uproszczona Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 84
Oferta uproszczona - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 210
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 241
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 261
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 272
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 267
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 446
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 Udostępniony przez: BR Odsłon: 450

Podkategorie