Organizacje pozarządowe

Tytuł Autor Odsłony
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 75
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 252
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 Udostępniony przez: BR Odsłon: 276
Konsultacje projektu uchwały Udostępniony przez: JG Odsłon: 448
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 477
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 540
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 Udostępniony przez: JG Odsłon: 528
Konsultacje projektu uchwały Udostępniony przez: JG Odsłon: 748

Podkategorie