Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 525/2 i 301/1, obręb Stare Drzewce

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 stycznia 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 287
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 stycznia 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 274
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań z dnia 03.02.2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 304
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: MK Odsłon: 292
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Udostępniony przez: MK Odsłon: 331
Obwieszczenie z dnia 3.11.2022 r. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 415
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania z dnia 14.09.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 366
Postanowienie o zawieszeniu postępowania 11.08.2022 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 358
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 28 lipca 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 301
Opinia RDOŚ z dnia 20.06.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 362