Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 525/2 i 301/1, obręb Stare Drzewce

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Obwieszczenie z dnia 3.11.2022 r. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 35
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania z dnia 14.09.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 43
Postanowienie o zawieszeniu postępowania 11.08.2022 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 54
Opinia RDOŚ z dnia 20.06.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 59
Postanowienie Wody Polskie z dnia 15.06.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 63
Opinia Sanepid z dnia 15.06.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 52
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 67
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania. Udostępniony przez: MK Odsłon: 89