ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 314
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: BR Odsłon: 381
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 365
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 375
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 389
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 350
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 379
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: MK Odsłon: 410
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Udostępniony przez: MK Odsłon: 388
Opinia RDOŚ Udostępniony przez: MK Odsłon: 393

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30