ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 410
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 472
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 Udostępniony przez: JG Odsłon: 459
Konsultacje projektu uchwały Udostępniony przez: JG Odsłon: 677
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Udostępniony przez: MK Odsłon: 792
Ogłoszenie wyników drugich otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 2019 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 978
Drugie otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 1014
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 2019 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 976
Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku Udostępniony przez: JG Odsłon: 1154
Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 448

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30