Rozbiórka budynku po byłej remizie w miejscowościJędrzychowice (dz. nr 179) i uporządkowanie terenu.