Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm Szlichtyngowa Powiat Wschowski

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 31 maja 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 9
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 01.03.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 65
Uchylenie postanowienia przez SKO z dnia 31.01.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 56
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z dnia 27.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 128
Pismo RDOŚ w Gorzowie Wlkp. z 13.08.2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 131
Pismo PPIS w Nowej Soli z dnia 16.08.2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 111
Pismo Marszałka Województwa Lubuskiego z 24.08.2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 116
Pismo Dyrektora RZGW we Wrocławiu z 25.08.2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 134
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 28.09.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 134
ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 124