Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm Szlichtyngowa Powiat Wschowski

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań z dnia 29.07.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 198
Decyzja z dnia 29.07.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 226
Kontrraport do Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 174
Postanowienie o dopuszczeniu kontrraportu Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 179
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań z dnia 07.07.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 183
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 31 maja 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 185
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 01.03.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 234
Uchylenie postanowienia przez SKO z dnia 31.01.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 211
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z dnia 27.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 285
Pismo RDOŚ w Gorzowie Wlkp. z 13.08.2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 307