30.05.2023 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 0,85 km w miejscowości Małe Drzewce oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1,80 km pomiędzy miejscowościami Małe Drzewce – Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat

Tytuł Autor Odsłony
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 2 października 2023 r. - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 156
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 2 października 2023 r. - uzupełnienie decyzji Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 143
Zawiadomienie z dnia 26.09.2023 r. o wniesieniu odwołania w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 153
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 września 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 169
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 września 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 159
Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 sierpnia 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 162
Zawiadomienie z dnia 28 sierpnia 2023 o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 165
Opinia SANEPID z dnia 16.08.2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 177
Uzgodnienie RDOŚ z dnia 26.07.2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 185
Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2023 r. o udziale społeczeństwa Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 249