30.05.2023 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 0,85 km w miejscowości Małe Drzewce oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1,80 km pomiędzy miejscowościami Małe Drzewce – Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 września 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 2
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 września 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 2
Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 sierpnia 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 1
Zawiadomienie z dnia 28 sierpnia 2023 o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 16
Opinia SANEPID z dnia 16.08.2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 16
Uzgodnienie RDOŚ z dnia 26.07.2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 17
Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2023 r. o udziale społeczeństwa Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 49
Postanowienie z dnia 18 lipca 2023 r. o podjęciu zawieszonego postepowania Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 52
Raport o oddziaływaniu na środowisko Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 43
Postanowienie z dnia 30 czerwca 2023 r. o zawieszeniu postępowania Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 74