ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Opinia Wody Polskie z dnia 16.12.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 80
Opinia RDOŚ z dnia 16.12.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 78
Opinia Sanepid z dnia 13.12.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 76
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 104
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego z dnia 19.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 111
Karta informacyjna przedsięwzięcia Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 103
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - TRANSMAN Udostępniony przez: MK Odsłon: 49
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Alfa Partner Udostępniony przez: MK Odsłon: 51
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - mToilet Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 95
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 140

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30