Budowa inst.fotowoltaicznej „PV Nowe Drzewce” o mocy do 100 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroener. na dz. nr 53/3, 55/4, 95/2, 92/1, 90, 150, 132/6, 126/1, 128, 121/3 obręb Nowe Drzewce, gm. Szlichtyngowa

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań z dnia 01.04.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 254
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 10.02.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 237
Opinia Wody Polskie z dnia 26 stycznia 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 237
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 11.01.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 275
Opinia Sanepid z dnia 17.11.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 253
Opinia RDOŚ z dnia 16 listopada 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 270
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.10.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 312
Karta informacyjna przedsięwzięcia Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 312
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.09.2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 313