ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Udostępniony przez: BR Odsłon: 354
PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW DO 25 MARCA 2022! Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 68
Informacja o naborze - Informacja o naborze - Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2022 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 132
Informacja o wyborze oferty dla zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 282
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 265
Informacja o naborze - Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021 Udostępniony przez: BR Odsłon: 300
Informacja o naborze - Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2020 Udostępniony przez: BR Odsłon: 563
Obowiązek dla posiadaczy wyrobów zawierających azbest o złożenie informacji. Udostępniony przez: MK Odsłon: 620
Informacja o uzyskaniu dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu azbestu Udostępniony przez: MK Odsłon: 663
UWAGA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2019 R. Udostępniony przez: MK Odsłon: 744

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30