ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Zestawienie zmian w FJ za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 508
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 497
Bilans za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 503
Informacja dodatkowa do bilansu 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 273
Zestawienie zmian w FJ za 2019 rok Udostępniony przez: MK Odsłon: 286
Rachunek zysków i strat za 2019 rok Udostępniony przez: MK Odsłon: 282
Bilans za 2019 rok Udostępniony przez: MK Odsłon: 289
Zabezpieczenie potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych Udostępniony przez: JG Odsłon: 374
Klauzule informacyjne RODO Udostępniony przez: MK Odsłon: 532
Statut samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 508

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30