ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21 czerwca 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 15
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.06.2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 9
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - TRANSMAN Udostępniony przez: MK Odsłon: 87
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Alfa Partner Udostępniony przez: MK Odsłon: 81
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - mToilet Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 117
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 179
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Udostępniony przez: BR Odsłon: 391
PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW DO 25 MARCA 2022! Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 108
Informacja o naborze - Informacja o naborze - Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2022 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 187
Informacja o wyborze oferty dla zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 328

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30