ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 sierpnia 2021 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 229
Zawiadomienie z dnia 15.07.2021 r. o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BR Odsłon: 220
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu z dnia 14 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 233
Postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 14 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 228
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 14 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 232
Opinia Sanepid z dnia 07 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 216
Opinia RDOŚ z dnia 09 czerwca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 205
Opinia RZGW Wody Polskie z dnia 31 maja 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 222
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 17 maja 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 239
Karta informacyjna przedsięwzięcia Udostępniony przez: BR Odsłon: 179

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30