ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Udostępniony przez: MK Odsłon: 767
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 872
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Udostępniony przez: MK Odsłon: 804
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 170
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 205
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 173
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 204
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 619
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 614
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 585

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30