1. Zasady udzielania dotacji celowej w 2022 roku. 
  2. Plakat
  3. Wniosek o udzielenie dotacji
  4. Wniosek o rozliczenie dotacji
  5. Zgoda Współwłaścicieli
  6. Uchwała Nr XXI/175/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szlichtyngowa.