OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

 II EDYCJA GMINNEGO PROGRAMU NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa ogłasza nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła oraz brak zadłużenia nieruchomości wobec Gminy Szlichtyngowa.

Dofinansowaniem może  być objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:

 • kotły gazowe;
 • kotły na lekki olej opałowy;
 • piece zasilane prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne;
 • kotływęglowe 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 • kotły na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 • pompy ciepła.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, z wyjątkiem:
a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
b) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
c) pieców objętych ochroną konserwatorską,
d) kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w lokalu.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów zakupu i montażu źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

 • dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego – 3.000,00 zł;
 • dla domu wielorodzinnego - 5.000,00 zł.

Warunkiem otrzymania dotacji jest brak korzystania przez Wnioskodawcę z dofinansowania z innych źródeł na ten sam rodzaj inwestycji.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa w godzinach pracy Urzędu w terminie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r. Informacji udziela p. Aleksandra Jurgielewicz, tel. 65-54-92-327 wewn. 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

UWAGA!

Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie -  zostaną odrzucone.

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z Gminą Szlichtyngowa.

Więcej informacji pod nr telefonu: 65 54 92 327 wew. 24.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Błażej Rajman

Załączniki:

 1. Zasady udzielania dotacji celowej w 2023 roku. 
 2. Plakat.
 3. Wniosek o udzielenie dotacji.
 4. Wniosek o rozliczenie dotacji.
 5. Zgoda Współwłaścicieli.
 6. Uchwała Nr XXI/175/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szlichtyngowa.