ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 69
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 95
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 489
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 495
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 464
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 468
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 626
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 528
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 534
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności przeznaczenia działek rolnych do zalesienia Udostępniony przez: MK Odsłon: 495

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30