ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok Udostępniony przez: MK Odsłon: 939
Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok. Udostępniony przez: MK Odsłon: 1300
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 1
Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Szlichtyngowa na 2023 rok. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 357
Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2023 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 336
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 327
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 522
Plan kontroli zarządczej w jednostkach podległych w 2022 roku. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 578
Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 550
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok Udostępniony przez: BR Odsłon: 706

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30