ROOT

Tytuł Autor Odsłony
AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - INFORMACJA Udostępniony przez: MK Odsłon: 965
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Udostępniony przez: MK Odsłon: 1318
Zawiadomienie o imprezie masowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 1192
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1390
Wniosek o wynajem Świetlicy Udostępniony przez: MK Odsłon: 1417
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie Udostępniony przez: MK Odsłon: 700
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - obowiązuje od 8 listopada 2021 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 919
Wniosek o rejestrację zagranicznego aktu urodzenia Udostępniony przez: MK Odsłon: 718
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Udostępniony przez: MK Odsłon: 867
Wniosek o poświadczenia zameldowania/zamieszkania Udostępniony przez: MK Odsłon: 1050

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30