ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wpisanie wyborcy do Rejestru Wyborców Udostępniony przez: MK Odsłon: 765
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Udostępniony przez: MK Odsłon: 738
Zaświadczenie o prawie do głosowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 731
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych w 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 750
Rekrutacja do szkół i przedszkoli w 2019 r. Udostępniony przez: JG Odsłon: 1335
Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok - aktualizacja Udostępniony przez: JG Odsłon: 96
Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 155
Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok - aktualizacja październik Udostępniony przez: JG Odsłon: 211
Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok - aktualizacja czerwiec Udostępniony przez: JG Odsłon: 256
Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok - aktualizacja Udostępniony przez: JG Odsłon: 273

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30