ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o imprezie masowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 1158
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1348
Wniosek o wynajem Świetlicy Udostępniony przez: MK Odsłon: 1380
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie Udostępniony przez: MK Odsłon: 654
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - obowiązuje od 8 listopada 2021 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 878
Wniosek o rejestrację zagranicznego aktu urodzenia Udostępniony przez: MK Odsłon: 675
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Udostępniony przez: MK Odsłon: 828
Wniosek o poświadczenia zameldowania/zamieszkania Udostępniony przez: MK Odsłon: 1006
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Udostępniony przez: MK Odsłon: 870
Wniosek o wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1101

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30