z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 maj 2019 14:27 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 maj 2019 14:28 Maciej Kostusik