ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie 1/2020 Udostępniony przez: MK Odsłon: 368
Zarządzenie 11/2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Zarządzenie 9/2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 126
Zarządzenie 8/2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 121
Zarządzenie 7/2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 128
Zarządzenie 6/2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 121
Zarządzenie 5/2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 140
Zarządzenie 4/2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 125
Zarządzenie 3/2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 123
Zarządzenie 2/2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 174

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30