ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1303
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 1338
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 1041
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności przeznaczenia działek rolnych do zalesienia Udostępniony przez: MK Odsłon: 952
Wniosek o zmianę decyzji kpa Udostępniony przez: MK Odsłon: 965
WNIOSEK O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Udostępniony przez: MK Odsłon: 1023
WNIOSEK O LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ Udostępniony przez: MK Odsłon: 984
WIOSEK O ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Udostępniony przez: MK Odsłon: 964
AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - INFORMACJA Udostępniony przez: MK Odsłon: 927
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Udostępniony przez: MK Odsłon: 1282

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30