ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 276
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2020 - II Półrocze 2020 Udostępniony przez: MK Odsłon: 249
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2020 Udostępniony przez: MK Odsłon: 584
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2019 Udostępniony przez: TW Odsłon: 834
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 593
Gminny Program na wymianę źródeł ciepła w 2022 roku Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 169
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Udostępniony przez: BR Odsłon: 478
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu Udostępniony przez: BR Odsłon: 257
Wniosek o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 555
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 872

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30