ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Sprawozdanie finansowe 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 768
Sprawozdanie finansowe 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 1056
Plan działalności ZGKiM na 2023 Udostępniony przez: ADMIN Odsłon: 303
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZGKiM za 2022 rok Udostępniony przez: ADMIN Odsłon: 302
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ZGKiM Szlichtyngowa za 2022 Udostępniony przez: ADMIN Odsłon: 265
Plan działalności ZGKiM na 2022 Udostępniony przez: MK Odsłon: 531
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZGKiM za 2021 rok Udostępniony przez: MK Odsłon: 464
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ZGKiM Szlichtyngowa za 2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 456
Plan działalności ZGKiM na 2021 Udostępniony przez: MKos Odsłon: 624
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZGKiM za 2020 rok Udostępniony przez: MKos Odsłon: 566

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30